สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

0
1207

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ซึ่งมีข้อความว่า “สติมโต สทา ภทฺทํ” “คนผู้มีสติมีความเจริญทุกเมื่อ”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here