ถุงขยะแบบม้วน

ถุงขนาด 18″x20″ เหมาะสมกับถังที่มีความจุโดยประมาณ 10-22 ลิตร
ถุงขนาด 24″x28″ เหมาะสมกับถังที่มีความจุโดยประมาณ 30-35 ลิตร
ถุงขนาด 30″x40″ เหมาะสมกับถังที่มีความจุโดยประมาณ 80-85 ลิตร
ถุงขนาด 36″x45″ เหมาะสมกับถังที่มีความจุโดยประมาณ 115-126 ลิตร

July 13, 2016