ถุงขยะแบบก้นถุงทรงกลม

ถุงขยะแบบก้นถุงทรงกลม (พร้อมเชือกมัดปากถุง)

Star seal (แพคเกจสีชมพู)  รับน้ำหนักได้มากด้วยเทคโนโลยี Star seal bottom พร้อมเชือกสำหรับมัดปากถุง พลังการใช้งาน สะดวก  คุณภาพมาตรฐาน เกรด A ไม่มีกลิ่นเหม็น เนื้อเหนียว รับน้ำหนักได้มาก

  1. วิธีใช้ : ใช้บรรจุขยะ กระตุกเชือกที่ก้นถุง เพื่อผูกปากถุง
  2. วัตถุดิบ : เม็ดพลาสติก HDPE เกรด A ไม่มีกลิ่นเหม็น
  3. ข้อแนะนำ : สำหรับ บรรจุขยะเพียงครั้งเดียว เก็บให้ห่างจากแสงแดดและเปรวไฟ
  4. คำเตือน : ห้ามใช้บรรจุอาหาร หรือห่อหุ้มอาหาร ถุงพลาสติกนี้ อากาศ ผ่านเข้า – ออก ไม่ได้ อย่านำไปสวมศีรษะ เก็บให้พ้นมือเด็ก
  5. ราคา : ระบุ ณ  จุดขาย

ขนาด

  1. ถุงขยะแบบก้นถุงทรงกลม ขนาด (S) 18″x20″ นิ้ว จำนวน 60 ใบ
  2. ถุงขยะแบบก้นถุงทรงกลม ขนาด (M) 24″x28″ นิ้ว จำนวน 30 ใบ
  3. ถุงขยะแบบก้นถุงทรงกลม ขนาด (L) 26″x34″ นิ้ว จำนวน 20 ใบ
  4. ถุงขยะแบบก้นถุงทรงกลม ขนาด (XL) 30″x40″ นิ้ว จำนวน 15 ใบ
  5. ถุงขยะแบบก้นถุงทรงกลม ขนาด (XXL) 36×45 นิ้ว จำนวน 10 ใบ

สถานที่จำหน่าย

สถานที่จัดจำหน่าย

where_to_buy_2
where_to_buy_2